Livets innersta väsen

Den sagolika utvecklingsläran, står i all sin vidunderlighet i en särklass bland skapelsemyterna. Berättelsen om den opersonliga slumpen som väcker liv i materien och ”leder” utvecklingen framåt under årmiljarder, är fullständigt häpnadsväckande. Sakta men säkert växer allt högre och allt mer komplicerade livsformer fram, utan minsta plan eller tanke. Med en så målmedveten slump vid rodret är dock i stort sett allting möjligt. På motsvarande sätt kan universum givetvis ha befolkats av allsköns livsformer. Det liv som är optimalt anpassad till den egna miljön överlever säkert, även under livsbetingelser som är ytterst ogästvänliga för oss. Stirrar vi oss blinda på den här typen av spekulationer i materialismens ”sandlåda” riskerar vi dock att missa livets innersta väsen, som inte låter sig fångas ens på detta sätt av drygt ett kilo människohjärna.


Den blåste pilgrimen minns

Sensommaren 1972 anno domini anlände jag för första gången till Israel. En Jorsalafarare och en Pilgrim i de övre tonåren var jag, och hade nyss avslutat en specialkurs i husdjursskötsel. I min ungdoms agrara mylla hade tron på suprahumana verkligheter slagit rot. Fokus låg på de Gudomliga ingripandena i den sionistiska statsbildningen Israel. Sedan sexdagarskriget 1967 hade jag fått fem års preparation i den svenska frikyrkorörelsens ändlösa ändetidsmöten. Blodet hade kokat och sprutat och stod nu ända upp till betslet på stridshästarna.

I pocketformat vilade "Uppenbarelsebokens budskap" i min innerficka. Den var redan sönderläst. Det jag inte visste om världens undergång och Människosonens återkomst, var inte värt att veta. Nu skulle den unge stridstuppen från Norden, med ärans och hjältarnas språk på sina läppar, ut och fightas på Harmageddons slätter. Arab-djävlarna hade haft mage att skriva 666 på sina nummerplåtar i Damaskus. Nu skulle dom få på tafsen.

Det heliga landet gjorde ett enormt intryck på mig. Dock noterade jag vissa iögonfallande avvikelser från söndagskolans sandlåda och flanellografbilder. Mina tre mest framträdande reflektioner under den första tiden var: 1. Här är dom ilska hela tiden och tutar och kör som blådårar. 2. Dom här ortodoxa tokstollarna ser verkligen overkligt knäppa ut. 3. Odören är allt annat än helig, i synnerhet i Jerusalem .

Israel & Palestine (chapter 1)

Palestina (på arabiska el-Falastin: filistéernas land). Filistéerna var en indoeuropeisk folkgrupp som ca 1150 f.Kr. invandrade till det nuvarande Israel-(Palestinas) södra kustland, där de grundade ett förbund av 5 stater. Främst bland dessa var Gaza. Israel hade redan vid den här tiden nästan tusenåriga rötter i området. Unionen stred med varierande framgång mot det forntida Israel, och hade som mål att utplåna israeliterna, men blir istället själva till slut besegrade.

  

 

 

 

Som nation och etnisk grupp försvinner filistéerna från historiens arena, troligen redan 500 år före vår tideräknings början. Efter att de tillsammans med israeliterna underkuvas av Assyrien och Babylonien, ger oss i vart fall historien inga ytterligare ledtrådar. Juda stam av Israel upprätthåller nationen om än under okupationsmakter i ytterligare ca ett halvt millenium innan det Romerska Imperiet krossar den och skingrar merparten av det judiska folket över världen from ca 70 e.Kr.(den sk diasporan). 1948 e.Kr återuppstår Israel mot alla odds efter att ha hållit sig vid liv under nästan två årtusenden i exil och världsvid förskingring. (Motstycke saknas i världshistorien!)


Som etymologisk företeelse och idé har även el-Falastin överlevt hela denna ansenliga tidsrymd. Romarna myntade begreppet som ett led i att hålla de judiska anspråken och resningsförsöken nere. Det kvarstod som gängse benämning ända till 1948. Nu är det arabernas tur att vara bärare av idéen om att förvägra det judiska folket sitt nationalhem. Under Yassir Arafat har denna inriktning klätts i en palestinsk nationalkänsla, med krav på en palestinsk statsbildning. Omvärlden i stort anammar i allt större utsträckning denna idé. Varför är då viljan att utplåna den israeliska nationen lika gammal som Israel självt? Ja, det är en delvis helt annan historia.


O crux, ave spec unica!

Some sceptics have tried to maintain that the Swedish writer August Strindberg never became a convinced Christian. This is however narrated in the book Strindbergs systrar berätta, published by Norstedt & Söners Förlag, 1926. There his sister Anna tells us about Strindbergs conversion. To an other sister in Nyköping he wrote, as she got into a lifecrisis, "Seek God and his peace! I did and it helps." An inscription at his gravemonument tells "O crux, ave spec unica!", in English,  O cross, my only hope!

 3kors


Vissa tvivlare har försökt göra gällande att August Strindberg aldrig blev en övertygad kristen. Detta finns dock omvittnat i boken Strindbergs systrar berätta, utgiven på Norstedt & Söners Förlag, 1926. Där berättar hans syster Anna om Strindbergs omvändelse. Till en syster i Nyköping skrev han, då hon befann sig i en kris, "Sök Gud och hans frid! det gjorde jag och det hjälper." På hans gravsten står "O crux, ave spec unica!", vilket betyder, "Var hälsat kors, mitt enda hopp!"

Powernap

 Dundra och jagNär vi blivit trötta av våra långa vandringar brukar vi ta oss en liten lur husse och jag. 
  What's going on here?

 Whats going on here? My master is tapping at his keyboard all the time. I want him to take me for a walk. Or at least scratch my chin. I say to myself "Keep your chin up, keep it up. Soon we'll see something thrilling. Soon!"


  Vad är det som pågår här egentligen? Husse sitter och knackar på tangentbordet hela tiden. Jag vill att han ska ta med mig på en promenad. Eller åtminstone klia min haka. Jag säger till mig själv: "Upp med hakan, upp med den.  Snart blir det något spännande. Snart!"Ford Eifel

 EifelFörra sommaren annonserades denna lilla oldtimer ut på blocket. Jag skulle gärna ha bytt ner mig några årsmodeller, men drömmar är en sak och vardagsrealiteternas krav en annan.
  T-Ford i synnerhet och Ford i största allmänhet

 T-ford

   Låt oss ta en titt på något trevligt som omväxling. Ford Model-T blev vald till förra århundradets bil. Själv äger jag en avlägsen släkting vid namn Mondeo och en lätt Transit lastbil.

   Lets have a look at something nice for a change.  Ford Model-T was chosen automobile of the last century. I'm the owner of a distant relative named Mondeo and a Transit  pickup truck.

   1903 startade Henry sitt motorkompani. Drygt 15.000.000 bilar av den här sorten totade dom ihop. Imponerande eller hur? Henry insåg att jobbet vid bandet var monotont och tufft. Han dubblade lönen så att jobbarna skulle kunna köpa var sin egenhändigt tillverkad T-Ford. Dessutom införde han 8 timmars arbetsdag, hur skulle man annars kunna dela dygnet i 3 arbetsskift och spotta ut en färdig bil var 27:e sekund.


 

              

 

    Henry  started his motorcompany in 1903. They patched together more than 15.000.000 cars of this type. Impressiv, isn't it.  Henry realized that the jobb at the assembly line was monotonous and tuff. He dubbled the payment  and the workers were able to by a selfmade  T-Ford. He also introduced 8 hours work-day, how would it otherwise have been possible to divide the 24 hours into 3 work-shifts and spit out a brand new car every 27:th second.

Messianic plan - historical and present visions.

Messianic plan
J. L. Horner grew up in a Catholic environment in U.S.A. He tells that every moment of his childhood he was scared about hell: "I could tell you horror stories about the visions of hell that the God Damned Catholic Church filled my little head with as a child" he told me in an e-message." As an adult Horner abandoned the Church and his faith. He continue: "All of Jesus' supposed "miracles" and all of Jesus' "good" "teaching" were all a trap for Jesus' New Testament's eternal torture on humans. I know of noone else in any other religion who ever cursed any humans or humanity to eternal torture for unbelief in himself - Jesus did that very thing. And people believe he is a savior of humans."  

Last summer J. L. Horner published the book "Little Pope Peep" that he had been working on for several years. To put the book on market he kept a frequently visited web-site, that he unfortunately had to close by the end of the year. It resulted in an open and vital discussion, as Horner challanged Christian leaders to tell him some conditions that Jesus really did change for humanity. "Do we sin less now than before Jesus?" "Did people turn away from God to a greater extent before Jesus?" were some of his rethorical questions.

What do you think? Below you will find my answer to Horner and a couple of other entries from his web-site. Comment on any of them and I'll try to bring you in touch with the author.


My own perceptions

These are seven of the conditions I think he did change for us.

Jesus:

1. clarified to us who God really is. The true nature of God was not very clear under the O C.

2. really revealed and exposed our sinful nature. The closer we get to him the more obvious it will become to us.

3. fulfilled all prophesies about the Messiah. Through thousands of years different persons heralded and presaged his arrival. (Most of them did probably not know of what they did. However, today we can see the patterns.)

4. took the iniquity of us all upon himself. He did set every singel human free from the eternal condemnation that we had steped into. Nobody else can or could have done that.

5. conquered fysical and spiritual death. "Where, O death, is your sting?" "Where, O death, is your victory?"

6. saved us all from being aligned with Satan, and gave us arms and armory for a final victory over evil.

7. sent us the Spirit of Truth. He is in labour among us still.


J. L. Horner Monday, 10/18/04, 3:38 AM

 
 Wade, You have just given a ton of examples of how the STORY OF JESUS is a story that was borrowed from other Mythological stories about others. Most probably Jesus was a real human being who lived within decads of and before the gospels were written. However the gospels were written most probably decades later. You have to realize that during the Roman conquest there was alot of trade throughout the Roman empire. There was alot of people traveling around from place to place. Stories traveled far and wide. In order to make their Jesus big and important those, who were making thier living preaching Jesus and who were also scaring everyone with the end of the world, were telling every one Jesus was coming back during their lifetime to take the believers to heaven and the unbelievers were going to be punished by eternal fire. In order to make their Jesus as big as all the myths floating around about all of the mythological figures people believed in at the time the promoters of the new money making religion of Christianity had to make Jesus out to be someone as big and as astonishing as all these other mythological figures and the stories about them that were running rapid at the time. The similarity of the stories about Jesus and the already existing stories about all of the mythological characters only is evidence the stories about Jesus are mere copies of pagan myths. Thank you for pointing out many of the similarities. However, I believe you are nuts for thinking that Jesus was a manifestation of God because the stories about him paralleled these other mythological stories. The paralles that any experts in ancient mythology can see to the stories about Jesus are proof the stories about Jesus were mostly made up. 30 to 90 years after someone lived is a long time to accurately record Jesus words and actions. What the N T claims Jesus to have said and done were in many if not most cases never said or done by Jesus. I think you have totally gone off the deep end in your belifs. You are trying to rationalize all of the myths and religions of past human imagination as being a revelation of God just because they include some good teaching. That is the BIG trap of all religions - they mix in good teachings with all of their mythology and millions of people are duped by it all. Also you failed to justify the existence of eternal torture of humans for unbelief in humans. Your dreams have no validity. If you put credence in your dreams and believe in hell just because you were able to imagine a trip there, then I challenge your ability to be rational.

Wade C. Sunday, 10/17/04, 11:28 PM

Here I found this to show the story of Jesus is through all religions the names change but the story remains. So you may try to discount Christanity but in so doing you would also have to discount all of these Religions as well many much older than Christianity. This increases my faith in the Jesus I believe in (The Adam Kadman) as the Buddhist would say (The Primordial Buddha) from the begining a story of our potentale as humans. Namasté Wade The Jesus story incorporated elements from the tales of other deities recorded in this widespread area, such as many of the following world saviors and "sons of God," most or all of whom predate the Christian myth, and a number of whom were crucified or executed.33a Adad of Assyria Adonis, Apollo, Heracles ("Hercules") and Zeus of Greece Alcides of Thebes Attis of Phrygia Baal of Phoenicia Bali of Afghanistan Beddru of Japan Buddha of India Crite of Chaldea Deva Tat of Siam Hesus of the Druids Horus, Osiris, and Serapis of Egypt, whose long- haired, bearded appearance was adopted for the Christ character34 Indra of Tibet/India Jao of Nepal Krishna of India Mikado of the Sintoos Mithra of Persia Odin of the Scandinavians Prometheus of Caucasus/Greece Quetzalcoatl of Mexico Salivahana of Bermuda Tammuz of Syria (who was, in a typical mythmaking move, later turned into the disciple Thomas35) Thor of the Gauls Universal Monarch of the Sibyls36 Wittoba of the Bilingonese Xamolxis of Thrace Zarathustra/Zoroaster of Persia Zoar of the Bonzes The Major Players Buddha Although most people think of Buddha as being one person who lived around 500 B.C.E., the character commonly portrayed as Buddha can also be demonstrated to be a compilation of godmen, legends and sayings of various holy men both preceding and succeeding the period attributed to the Buddha.37 The Buddha character has the following in common with the Christ figure:38 Buddha was born of the virgin Maya, who was considered the "Queen of Heaven."38a He was of royal descent. He crushed a serpent's head. Sakyamuni Buddha had 12 disciples.38b He performed miracles and wonders, healed the sick, fed 500 men from a "small basket of cakes," and walked on water.38c He abolished idolatry, was a "sower of the word," and preached "the establishment of a kingdom of righteousness."38d He taught chastity, temperance, tolerance, compassion, love, and the equality of all. He was transfigured on a mount. Sakya Buddha was crucified in a sin-atonement, suffered for three days in hell, and was resurrected.38e He ascended to Nirvana or "heaven." Buddha was considered the "Good Shepherd"39, the "Carpenter"40, the "Infinite and Everlasting."40a He was called the "Savior of the World" and the "Light of the World." Horus of Egypt The stories of Jesus and Horus are very similar, with Horus even contributing the name of Jesus Christ. Horus and his once-and-future Father, Osiris, are frequently interchangeable in the mythos ("I and my Father are one").41 The legends of Horus go back thousands of years, and he shares the following in common with Jesus: Horus was born of the virgin Isis-Meri on December 25th in a cave/manger42, with his birth being announced by a star in the East and attended by three wise men.43 He was a child teacher in the Temple and was baptized when he was 30 years old.44 Horus was also baptized by "Anup the Baptizer," who becomes "John the Baptist." He had 12 disciples. He performed miracles and raised one man, El-Azar- us, from the dead. He walked on water. Horus was transfigured on the Mount. He was crucified, buried in a tomb and resurrected. He was also the "Way, the Truth, the Light, the Messiah, God's Anointed Son, the Son of Man, the Good Shepherd, the Lamb of God, the Word" etc.

Namasté Wade


Gloria Dundra Bernadina

Dundra
I'd like to present this young doggy woman, who has been my "cohabitee" most of her life, i.e. almost three years. Certainly is she to a great extent a bitch, but I have learned a lot of what love and affection is all about from her. One of her greatest desires is to lay down with her head on the left side of my chest and listen to my heartbeats. She can do it for ours. Above she is examining the heartbeats of her junior master.

Der Führer

 Der Führer

Kampen  står inte mellan Göran Persson och kungen, utan mellan de borgerliga partierna och Göran Persson, sa SSU-ordföranden i "Debatt" i kväll. Man skulle kunna tro att SSU lånat "der Führerprincip" från "Nassarna", men i själva verket var det Adolf som kopierade organisationsformer från socialdemokraterna i Wien. Ett folk, ett nyordnat EUropa också Göran Persson. Hur skall detta sluta?
Do to others what you would have them do to you

Vigsel i Israel
"We do not allow them the rights we claim for ourselves. That's the main cause for conflict." he said one evening in my garden here in Norrahammar. As a newsdetector for Washington Post and some TV-channels he is an insider and know what he is talking about. Last summer I had the honner to be invited to his wedding on the Judeean countryside. Armed guards patroled the surrounding hills to give the family ceremony a temporary peace.


 

The day after the wedding, at the beach party in Tel Aviv, I met Rolf Porseryd. He is a newsman for for Swedish TV4 and lost a cameraman in Afganistan the year before. "He just turned around and fell dying in my arms." Rolf said. We talked about the bloodshed that is increasing uncontollably around the world and found nothing that can stop it or even slow it down.

 

There is a lot of them on both sides who understands the hart of the matter. However, still they are far to few. The greate majorety follow the laws of hate and vengeance. Yet it is so simple. One little simple rule: "So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the Law and the Prophets" Matt 7:12. May it find breeding ground in many more hearts!


A stop by the death - En dödens hållplats

Dödens hållplats 
 Early one morning the nonsensical death made a stop here in one of the southern suburbs of Jerusalem. It took school-children and people on there way to work. A mislead young person with twisted dreams about paradise, thought that death was the meaning of life, and had to go with them.

En tidig morgon gjorde den meningslösa döden anhalt här i en av Jerusalems södra förorter. Den tog med sig skolbarn och människor på väg till jobbet. En vilseförd ung människa med förvridna dömmar om paradiset, trodde att döden var livets mening, och blev tvungen att följa med.
 Busstop inside


A MORTAL TRIBUTE TO THE LEGEND ARAFAT

Palestine(these cuts from my diary will be translated on request)

2004-11-11 Kyrkklockorna klämtar här i Norrahammar. Yasser Arafat har slutligen lämnat de levandes land bakom sig. Omvärlden har, med den lilla välgödda hustrun Suha i spetsen, gjort hans dödskamp och död till en fars. Oavsett vad en människa gjort i sin livstid borde hon eller han få sluta sina dagar i ett större mått av värdighet. Detta förvägrades dock denne osedvanlige man, en legend i sin egen livstid, som i så hög utsträckning präglat vår samtidshistoria. Under mer än ett halvsekel har han gäckat både vänner och fiender internt och externt. Hans bortgång är förvisso epokgörande, men vad den kommer att medföra för framtiden, är den stora fråga han lämnar efter sig. Vad som nu skall stiga upp ur askan och spillrorna av hoppet om en palestinsk statsbildning står, om någonstans, skrivet i stjärnorna. Världen håller andan.

2004-11-12 Historien kommer att minnas Ordföranden Arafat som den palestinska nationens skapare. Förvisso har han bidragit till att frammana nationalkänslor hos Palestina-araberna. Men framför allt tycks han, med sina Fatah-hejdukars hjälp ha surfat på vågen av detta sitt folks lidanden. Detta lidande gav honom enväldesmakt och gjorde honom till miljardär. Kaoset kring Arafats kista i Ramallah visar emellertid med all önskvärd tydlighet i vilket skick han lämnar sina undersåtar. På Vilda Västbanken intet nytt, skulle man kunna säga. Människomassor som i generationer huvudsakligen fostrats till mordlust, bygger inte gärna stabila samhällen. Att ägna all sin energi åt någon annans undergång slår gärna tillbaka mot en själv till slut. När nu skottsalvorna som hamrat mot skyn till Arafats ära orsakar ett kulregn över Ramallah blir symboliken mycket påtaglig, nästan iögonfallande. Ändå är det många som blundar.

2004-11-13 Arafat är varken den förste eller störste i historien som sökt grundlägga en nation på hejdlösa våldsverkares och bärsärkars nidingsdåd. Hans storhet låg inte heller i att vara en briljant härförare eller klok statsman. Sin verkliga begåvning visade han som illusionist, när han fick världssamfundet att tro på sitt "demokratiska" Palestina. Så öste vi in guld som prydligt (simsalabim) rann ned genom maskineriet och landade i Arafats egna fickor. Detta var en bravad som borde ha fått hela världen att tappa hakan, och många är vi väl som bara står här och gapar, men vår egen statsminister Göran tycks helt ha missat att Yasser blåste oss på både på freden och på pengarna. Så höll han igång och höll sig vid liv i 75 år. Yasser Arafat var en enorm överlevnadskonstnär, något av den gäckande magins mästare. Vad är kattens nio liv mot de otaliga mordförsök som Arafat undgått? Kanske var han den störste av alla illusionister, men sitt folk lämnade han våldförda, värnlösa och vilseledda. "En skojare var han, det vågar jag sätta min gasmask på."

Se vår konung kommer till oss...

 ... visserligen inte på en åsna, men han flög förbi här i helikopter igår eftermiddags  och tog sig en titt på Smålands vindfällda skog. Alltmedan minister Ulvskog och co smidde planer för att gå till angrepp på monarken. Han hade ju haft mage att yttra sig. "Det är bättre att agera, än att inte göra någonting alls" hade han visst sagt.  Tala om att känna sig träffad i den svenska regeringen.

"Ur svenska hjärtans djup" stiger dock en hyllning, "som går till kungen fram", efter att han tagit till orda och visat medkänsla med sitt försummade folk. Maktens förstenade koryfeer rasar över att kungen har synpunkter på den svenska allmänhetens välbefinnande. Sådant skall kallas politik, och i dessa angelägenheter har Sveriges kung och Sveriges folk ingen yttrandefrihet, förutom befrielsen från att yttra sig.

Tänk om kung Karl XVI Gustav känner till den skriande verkligheten bakom mantrat vård-skola-omsorg. Kanske har han åsikter om de ca 10 000 människor som jagas hänsynslöst som vore dom pestråttor i Sverige. Kanske har han en anna vision för Sverige och "en sörjande, sökande medmänniska" går till våra hjärtan. En sådan kung kan man dö för i motsats till de härskare som trampar oss med stövelklacken.

 

 

 

 


Welcome to my little domestic corner of the WorldWideWeb!

  
 
 

Time is inexorably ticking ahead towards its rear end, and I find it increasingly urgent to communicate with old and new friends in this world, while it still lasts. To an even greater extent this urgency concerns my own physical appearance and one mental skill or the other that still remains. That’s why I have established this web-log, to be able to hold up some discoveries that I unter mein lebenslauf "root up" from the mud and mire of humanity or from my own, precursors and fellow-wanderers cultivated land and rubbish-heaps.

 

 There might be "pearls", wasted errors in thinking or downright stumbling-stones that show up and I hope that you who visit my web-log would feel called upon to return me a word or so. The Latin word communicatio originally meant message. If we communicate, we share and give each other a little bit of ourselves, and our knowledge will increase in spe. From experience I know that the views of others generate new thoughts within me. Exchange of thoughts is stimulating acts of culture that we absolutely shall not forfeit during our short walk on earth but rather carefully make use ofevery little dear moment.

 

Tiden tickar obevekligen vidare mot sin bortre ände, och jag finner det alltmer angeläget att meddela mig med gamla och nya vänner i denna världen, så länge den nu består. I ännu högre grad gäller denna brådska min egen fysiska uppenbarelse och en och annan kvardröjande själsförmögenhet. Därför har jag etablerat denna webblogg, så att jag kan hålla fram ett och annat fynd, som jag unter mein lebenslauf "bökar upp" ur mänsklighetens dypölar eller ur egna, föregångares och medvandrares odlingsmarker och skräphögar.

 

Det kanske blir "guldkorn", bortkastat tankeskräp eller rent av stötestenar som dyker upp och jag hoppas att du som besöker "webbloggen" vill återgälda mig med något ord på vägen. Det latinska ordet communicatio betydde ursprungligen meddelande. Meddelar vi oss med varandra, så delar vi också med oss till varandra, och vårt vetade växer in spe. Av erfarenhet vet jag att andras tankar väcker nya tankar hos mig själv. Tankeutbyte är en stimulerande kulturhandling, som vi absolut inte skall försitta under vår korta jordevandring, utan fastmer omsorgsfullt tillvarata varje litet tillfälle.


hits