Se vår konung kommer till oss...

 ... visserligen inte på en åsna, men han flög förbi här i helikopter igår eftermiddags  och tog sig en titt på Smålands vindfällda skog. Alltmedan minister Ulvskog och co smidde planer för att gå till angrepp på monarken. Han hade ju haft mage att yttra sig. "Det är bättre att agera, än att inte göra någonting alls" hade han visst sagt.  Tala om att känna sig träffad i den svenska regeringen.

"Ur svenska hjärtans djup" stiger dock en hyllning, "som går till kungen fram", efter att han tagit till orda och visat medkänsla med sitt försummade folk. Maktens förstenade koryfeer rasar över att kungen har synpunkter på den svenska allmänhetens välbefinnande. Sådant skall kallas politik, och i dessa angelägenheter har Sveriges kung och Sveriges folk ingen yttrandefrihet, förutom befrielsen från att yttra sig.

Tänk om kung Karl XVI Gustav känner till den skriande verkligheten bakom mantrat vård-skola-omsorg. Kanske har han åsikter om de ca 10 000 människor som jagas hänsynslöst som vore dom pestråttor i Sverige. Kanske har han en anna vision för Sverige och "en sörjande, sökande medmänniska" går till våra hjärtan. En sådan kung kan man dö för i motsats till de härskare som trampar oss med stövelklacken.

 

 

 

 


hits