Parafras bearbetning av Davids 139:e

min Skapare
du som genomskådar mig
och vet allt om mig

du vet ju om jag sitter eller står
och känns du långt borta ifrån mig
så vet du ändå vad jag tänker

för du ser mig när jag arbetar
och du ser mig när jag vilar
och du vet allt om mig

redan innan jag talar
så vet ju du
vad jag vill säga

för du omsluter mig
på alla mina sidor
och du håller mig i din handja din kunskap om mig är så oändlig
ja mycket större
än vad jag själv förstår

hur skulle jag kunna undgå dig
och vart skulle jag kunna fly
för ditt ansikte

för drog jag upp till himmelen så är du där
och bäddade jag åt mig i dödsriket
se, då är du också där

toge jag än morgonrodnadens vingar
eller gjorde mig en boning ytterst i havet
så skulle även där din högra hand skydda migför du har skapat mina inre organ
du sammanvävde mig
i min moders liv

och jag tackar dig
för att jag är danad
så övermåttan underbart

ja, underbara
är dina verk
min själ vet det väl

benen i min kropp
var inte gömda för dig
när jag bereddes i det fördolda

dina ögon såg mig
innan jag ännu
var formad
och alla mina dagar blev uppskrivna i din bok
de var bestämda
innan någon av dem hade kommit

hur outgrundliga är inte för mig
dina tankar, o Gud,
hur stor är inte deras mångfald

genomskåda mig
och känn mitt hjärta
pröva mig och alla mina tankar

övervaka min levnads förlopp
och om jag är stadd på en olycksväg
så led mig in på den eviga vägen


hits