Bigmouths rules!

 Bigmouths "...ich werde Flugzeuge bauen, ich werde Kampfflugzeuge und U-boote bauen...und ich werde meine Feinde vernichten."


“… I will build aircrafts, I will build combat airfighters and submarines … and I will annihilate my enemies.”DEATH PENALTY vs THE GRACE OF GOD

Last year I excanged some e-mails with this stubborn old killer David Trosch, and  wasted some time in an effort to drag him out of his medieval evil. Here I present a part of a text he referred to in one of his e-mails (illustration aswell as yellow markups are mine):
TO ARGUE AGAINST THE DEATH PENALTY is to contend with constituted reality. Ever since Adam and Eve committed the Original Sin, every living creature is subject to it. Every one of us is born on Death Row and lives out his allotted lifespan in its shadow without hope of reprieve. God made that clear when He told Adam that "in what day soever" he preferred his own will above his Creator's, "thou shalt die the death," condemning him sooner or later to "return to the earth out of which thou wast taken: for dust thou art, and to dust thou shalt return" (Gen. 3:19). In other words, there has always been a death penalty. God instituted it, and He was the first to impose it, embedding it in the very fabric of natural law.
Chopp_op_op
   
My answer:

Dear Fr. Trosch
I cannot comment on everything. It would, as you say, be a wast of your time and my time. I'll just point out where I see the origin off your "derailment". God never condemned us! You can't blame him. We condemned ourself as we preferred our own will above our Creator's. God is our salvation, not our doom!

From Gen 3 we read " From the fruit of the trees of the garden we may eat; but from the fruit of the tree which is in the middle of the garden, God has said, 'You shall not eat from it or touch it, or you will die.'"

First scenario:

If I had told my little children not to touch poisonous fruit, and warned them about the consequenses i.e. death, but they are deceived to disobey. Would there death then be my penalty over them? No, that would be insane! I would have sacrificed my own life if there were any chance to save them. So would any loving father have done and our Father did! In this temporary life we were toast but he gave us all a chanse to get back the eternal life we had lost.

Second scenario:

I grow a beautiful garden. I'm espesially keen on a fruit-tree in the middle of it. I threaten my goddamn kids and say: "If you touch it you will die".  They are deceived to disobey. I kill them. Am I then a father at all or rather a diabolical beast? Satan is the only beneficiary if we assign diabolical properties to God our Father!

I serve in a Christian ministry team in a Swedish state-prison. The convicts are murderers, rapists and other grave criminals. Some repent and are saved in the blood of Jesus Christ. Most of them don't. We never know what time it takes for a convict to open up for the Holy Spirit. Usually it take several years, in some cases dekades. If I understand you right you want us to "chop there heads off" as soon as they repent and have been redressed and forgiven in the blood of Christ. We don't (i.e. we don't interfer and cross Gods plans) and we have seen several examples where God uses converted convicts and former convicts to witness far more efficiant to others than we do, just as St Paul. He organized and helpt in the killing of innocent martyrs before he was converted. What if he had been stoned to death by the Christians of Damaskus?

No man can fully understand the eternal counsels of God and his (for us) surprising ability to turn total misary into succes. He alone can make good come out of evil. Who are we than to anticipate and interrupt him in his efforts to save all mankind?

God bless you and take care

Anders Bronsek


Fr. David C. Trosch

 Fr. David C. TroschWho would think that this jovial man is a bloodthirsty beast and a prophet of reversed "Christianity"? He is a controversial Catolic priest in Mobile, Alabama. He contradicts the pope John Paul II and any Christian representative on the issue of death penalty. An other field of activity is to set potential unstable murderers on people involved in abortion. "Kill the killers and we will all be killed happily ever after" may be a slogan for dear David. He is, however, quite inconsistant as he contradicts the law when his own fellow murderers ends up in the death row. In his youth David Trosch was a soldier, and I think he is mentaly war disabled. We have a problem here in Sweden with mentaly disorderd killers, but I think this problem has other quite unexpected dimensions in the US.


Om ohederliga hedershattar

Idag är det årsdagen av att doktorshatten blåste av Refaat El-Sayed 1986.  Han hade just utnämnts till Årets Svensk 1985,  men eftersom han inte sagt hela sanningen om sin hatt så kastades han i fängelse och miste både äran och berömmelsen. Hattar är inget man skojar ostraffat om i Sverige.  Om Örebro Universitet  hade funnits 1986 kunde kanske Refaat ha fått en biokemisk hedershatt  därifrån, för när han stod på topp i näringslivet var han så inflytelserik att hattmakarna gärna skulle ha tävlat om hans gunst.  På den här tiden var dock fortfarande ett universitet  ett universitet, och hattskojeriet på landets alla högskolor hade inte riktigt tagit fart. Snart sitter det väl folk och vinkar med doktorshattar i varenda byskola. För kan de förmå någon potentat att sätta stämpeln universitet på verksamheten så innebär det inte bara en statushöjning utan även klirr i kassan och svängrum i budgeten.
 
Nu är det väl inte bara Örebro Universitet som på detta sätt står i tacksamhetsskuld till statsministern. Jag läste om att  Göran i större eller mindre utsträckning haft  inflytande på Anitra Steens karriär sedan 1989. Nu har väl Anitra, om hon inte gjort det tidigare, exeptionella möjligheter att återgälda sin välgörare med lite retroaktivt ryggkliande. Om detta inte befinnes tillräckligt kan hon ju alltid ta med sig en pava hem från jobbet eller virka en liten hedershatt åt sin husbonde.
 Refaat El-Sayed agerar numera barhuvad. Han lär ha blivit en överdängare på squash på äldre dar. Åtminstone har han hävdat sig duktigt i senior-SM.  Om vi hade någon nytta av att vi vingklippte detta geniala affärssnille är svårt att säga. Det var nog kanske väl att han aldrig blev vår finansminister eftersom han lär ha yttrat: "Om man har lite skulder är det som en kulle, men om man har mycket skulder blir det som ett berg där man kan gå upp och titta lite på utsikten."
Å andra sidan, vad kunde ha ha blivit värre än när vi 1985 hade avreglerat kreditmarknaden. Vi tågade alla med vår finansminister Kjell Olof Feldt i spetsen mot ruinens brant och under denna marsch smulade vi sönder de sista resterna av folkhemmets ekonomi. Det blev Göran Perssons otacksamma uppgift att som nytillträdd finansminister 1994 städa efter kalaset och ingen kunde väl ha gjort det med sådan kraft som vår käre Göran. Allas våra välfärdspengar stoppade han i gapet på de svältande finansinstituten. För detta gav vi honom en realpolitisk hedershatt och utnämnde honom till stadsminister.  

Könsförtryck i vår tidJust
i dagarna har jag fått mig en guidad tur genom ?Det grymma
manssamhället?. Mariann Andersson heter min guide och hon har satt
?VÄGEN UT? som huvudrubrik på tredje upplagan av den bok hon skrev
sommaren -69. Den känns fortfarande skrämmande aktuell, och om vi hittade någon väg ut känns fortfarande
tveksamt. Denna kvicktänkta (-69) unga dam tog mig hur som helst med på
en yster dans genom den patriarkalt dominerade mänsklighets många
misslyckanden. Under resans lopp plöjer hon som en torped under ytan på
kvinnoförtrycket och kastar upp en kaskad av tankar kring
problemens orsaker och lösningar. Tveklöst är det ett konststycke att
på detta sätt med humor, värme och en god portion kärlek till mannen
bränna av detta sprakande satiriska fyrverkeri mot hans despotism. 
 I
efterskriften till tredje upplagan skriver Mariann Andersson att
Sverige nått världstopp när det gäller jämställdhet mellan könen. Jag
känner mig fortfarande inte så säker. Är det inte mest "skådebröd" som
vi har fått till? Visst
har vi gott om kvinnor på betydelsefulla poster, men vad sysslar de
med, och i vilken omfattning tillför de kvinnligt inflytande? Ett
typexempel är våra många kvinnliga ministrar som alla är
serviceinrättningar för den förvuxna jättebabyn till statsminister. På
traditionellt kvinnomaner hyllar och vårdar de sin lille rundhyllte
Führer, som skrockar och ler och kallar sig feminist. Är inte
manssämhället en hydra med många huvuden. Trycker man ner ett så poppar
ett annat upp.

 

Makthungriga män har tiderna igenom sökt tillskansa sig rikedommar och blåst upp sig likt trånsjuka paddor för att imponera på kvinnorna. Tyvärr har kvinnorna i stor utsträckning låtit sig imponeras och i sin tur svärmat med docksöta små trynen och underkastelse som lockbete
just för att nå dessa penningstinna och uppblåsta grodbollar. Så länge
detta sexuella spel pågår kommer vi att ha svårt för att hitta vägen ut
ur könsförtryckets samhälle. Dessa omedvetna, ytliga och snedvridna
preferanser i partnersökandet kommer alltid att hålla kvinnoförtrycket
vid liv och jag tror att detta är manssamhällets egentliga grogrund.
Som vanligt är det dock svårt att veta om det var hönan eller ägget som
kom först.
 Män har som självutnämnda härskare, försummat sina mest elementära plikter och
varit vanartade förebilder för det uppväxande släktet. Kvinnorna
har å andra
sidan som mödrar, dagis/skolfröknar, guvernanter, aupairer,
barngruppsledare etc etc axlat en allt för stor börda. I sin
snedpräglade könsroll har de omedvetet gött upp nya kullar av små
mansgrisdespoter och servicebenägna små trälinnor. Skall vi någonsin
hitta vägen ut måste vi nog få upp ögonen för att den förslavade
kvinnan själv blivit en motor i det grymma manssamhället.


Bokens främsta förtjänst är att den kastar fram trådar att spinna
vidare på. En och annan förhastad lösände tycker jag nog att Mariann
Andersson fått med i sin brokiga väv, men i stort sett kan jag bara
lyckönska var läsare som fått denna bok i sin hand. Den finns att
beställa från Alida Bok,
och kom hem till mig i brevlådan i ett högst personligt och med
tidningspapper omsorgsfullt vadderat kuvert. En ljuv upplevelse i denna
snålblåstens tid. Tack Mariann "Alida" Andersson för en inspirerande safari i kvinnoförtryckets djungel!


Israel & Palestine (chapter 2)

Den ensidiga bild jag målat i första inlägget (Israel & Palestine) är visserligen helt sann men långt ifrån hela sanningen. Återskapandet av Israel var inget fridfullt intåg till änglakörers brus. Det var en brutal tillställning med en sanslös blodsutgjutelse och alla avskyvärda skamligheter mot oskyldiga civila som hör så gott som varje krigsscen till. Staten Israels officiella policy har hela tiden varit att förneka den folkfördrivning och etniska rensning som 1948 blev en smutsig nödvändighet för den nya statsbildningen. För att belysa detta citerar jag här ett utdrag ur en intervju med Benny Morris som är känd extrem-sionist och historieprofessor vid Ben-Gurion University of the Negev in Be'er Sheva. Intervjun är gjord av J. Anderson vid Portland IMC (läs hela):

The one-sided picture I painted in the first entry (Israel & Palestine), is completely true but far from the complete truth. The reconstruction of Israel was not a peaceful entry to silent angelchoirs. It was a brutal event with a frantic bloodshed and all the dispicable war-crimes that belong to almost any war-scene. The official policy from the Israeli state have always been to renounce the expulsion and ethnic cleansing that in 1948 became a dirty necessety for the newborn state. To put light on this matter I'd like to quote an interview with Benny Morris a well known extrem-zionist and professor of history at Ben-Gurion University of the Negev in Be'er Sheva. The interview was made by J. Anderson at Portland IMC (read all): 

 

J. Anderson: Are you saying that Ben-Gurion was personally responsible for a deliberate and systematic policy of mass expulsion? B. Morris: "From April 1948, Ben-Gurion is projecting a message of transfer. There is no explicit order of his in writing, there is no orderly comprehensive policy, but there is an atmosphere of [population] transfer. The transfer idea is in the air. The entire leadership understands that this is the idea. The officer corps understands what is required of them. Under Ben-Gurion, a consensus of transfer is created."

J. Anderson: Ben-Gurion was a "transferist"?
B. Morris: "Of course. Ben-Gurion was a transferist. He understood that there could be no Jewish state with a large and hostile Arab minority in its midst. There would be no such state. It would not be able to exist."

J. Anderson: I don't hear you condemning him.
B. Morris: "Ben-Gurion was right. If he had not done what he did, a state would not have come into being. That has to be clear. It is impossible to evade it. Without the uprooting of the Palestinians, a Jewish state would not have arisen here."

When Ethnic Cleansing Is Justified
J. Anderson: Benny Morris, for decades you have been researching the dark side of Zionism. You are an expert on the atrocities of 1948. In the end, do you in effect justify all this? Are you an advocate of the transfer of 1948? B. Morris: "There is no justification for acts of rape. There is no justification for acts of massacre. Those are war crimes. But in certain conditions, expulsion is not a war crime. I don't think that the expulsions of 1948 were war crimes. You can't make an omelet without breaking eggs. You have to dirty your hands."

J. Anderson: We are talking about the killing of thousands of people, the destruction of an entire society. B. Morris: "A society that aims to kill you forces you to destroy it. When the choice is between destroying or being destroyed, it's better to destroy."


hits