Israel & Palestine (chapter 1)

Palestina (på arabiska el-Falastin: filistéernas land). Filistéerna var en indoeuropeisk folkgrupp som ca 1150 f.Kr. invandrade till det nuvarande Israel-(Palestinas) södra kustland, där de grundade ett förbund av 5 stater. Främst bland dessa var Gaza. Israel hade redan vid den här tiden nästan tusenåriga rötter i området. Unionen stred med varierande framgång mot det forntida Israel, och hade som mål att utplåna israeliterna, men blir istället själva till slut besegrade.

  

 

 

 

Som nation och etnisk grupp försvinner filistéerna från historiens arena, troligen redan 500 år före vår tideräknings början. Efter att de tillsammans med israeliterna underkuvas av Assyrien och Babylonien, ger oss i vart fall historien inga ytterligare ledtrådar. Juda stam av Israel upprätthåller nationen om än under okupationsmakter i ytterligare ca ett halvt millenium innan det Romerska Imperiet krossar den och skingrar merparten av det judiska folket över världen from ca 70 e.Kr.(den sk diasporan). 1948 e.Kr återuppstår Israel mot alla odds efter att ha hållit sig vid liv under nästan två årtusenden i exil och världsvid förskingring. (Motstycke saknas i världshistorien!)


Som etymologisk företeelse och idé har även el-Falastin överlevt hela denna ansenliga tidsrymd. Romarna myntade begreppet som ett led i att hålla de judiska anspråken och resningsförsöken nere. Det kvarstod som gängse benämning ända till 1948. Nu är det arabernas tur att vara bärare av idéen om att förvägra det judiska folket sitt nationalhem. Under Yassir Arafat har denna inriktning klätts i en palestinsk nationalkänsla, med krav på en palestinsk statsbildning. Omvärlden i stort anammar i allt större utsträckning denna idé. Varför är då viljan att utplåna den israeliska nationen lika gammal som Israel självt? Ja, det är en delvis helt annan historia.


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Namn
Kom ihåg mig?

E-post:

URL:

Kommentar:

hits